Een stukje geschiedenis over bouwmaterialen

Bouwmaterialen Al sinds het begin van de mensheid is de mens bezig met bouwen. In eerste instantie voor een eigen huisje om beschut te zijn tegen de weersinvloeden, maar later ook een uitbreiding naar fabrieken, kantoren, ziekenhuizen, tot kunstwerken aan toe. Al deze gebouwen bestaan uit materiaal, wat wij allemaal onder de noemer bouwmaterialen plaatsen. Je kunt je afvragen of het wel mogelijk is om een onderscheidt in de diverse bouwmaterialen te maken.

Het hoe en waarom van ontijzering

Ontijzering Onze aarde bevat onder de grond een enorme massa aan verschillende soorten gesteente. Tevens kunnen wij onder de grond enkele lagen grondwater vinden, die langs het gesteente stromen en daardoor allerlei stoffen, afkomstig uit het gesteente meevoeren. Er zijn vele steensoorten die opgelost ijzer bevatten. Ook dit ijzer komt in het grondwater terecht. Wij maken veel gebruik van zowel grondwater als oppervlakwater, waarbij oppervlakwater minder ijzer bevat, doordat het niet in aanraking met het gesteente komt en het met regen vermengd wordt.